kelbas Директор Коледжу електронних приладів ІФНТУНГу

- Богдан Андрійович Кельбас

 

Кельбас Богдан Андрійович народився в 1956 році на славній Рогатинщині в учительській сім’ї. Навчався у Львівському державному університеті імені І.Я. Франка і здобув спеціальність інженера - радіофізика. Успішно працював за спеціальністю, проте життєва стежина з часом привела його на педагогічну ниву і, можливо, це не випадково, адже зацікавленість педагогічною роботою виникла у нього ще в далекі дитячі роки під впливом матері-вчительки математики. З 1983 по 1996 рік працював заступником директора з навчальної роботи, а з 1996 року перебуває на посаді директора навчального закладу і, як досвідчений капітан, впевнено веде свій корабель у бурхливому житейському і педагогічному океані сьогодення.

Богдан Андрійович є вмілим організатором навчально-виховного процесу, активним учасником усіх справ, які відбуваються сьогодні в освіті, бо сповідує істину, що зацікавити можуть лише зацікавлені, переконати можуть лише переконані, спонукати можуть лише небайдужі. Це вдумливий педагог, для якого студент на першому плані. Він дбає про розвиток навчального закладу, про вивчення і впровадження у навчальний процес результатів наукових досліджень і передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій, ефективних форм і методів роботи.

Високий професіоналізм гнучкого і  оперативного керівника, який вміє знайти оптимальний вихід із будь-якої ситуації, є запорукою успіхів педагогічного колективу.

Здоровий і творчий педагогічний колектив коледжу – це в значній мірі творіння розуму і серця директора, один із його творчих здобутків. Тут створена така атмосфера, яка спонукає кожного викладача безупинно підвищувати свій професійний рівень і педагогічну майстерність, прагнути до особистого вдосконалення, якому немає межі.

Кожен викладач коледжу має можливість спокійно і творчо працювати, відчувати свою захищеність з боку мудрого керівника, доброї і порядної людини.

Богдан Андрійович керівник, який ніколи не зупиняється на досягнутому весь час перебуває у творчому пошуку шляхів розвитку навчального закладу та вдосконалення навчально-виховного процесу. Сьогодні в коледжі ведеться ґрунтовна підготовка до відкриття бакалаврату з трьох  спеціальностей.

А найважливішим у біографії директора є, мабуть, те, що поставив собі за мету життя – творити добро для людей. І в цьому є найвища честь.

 

malukЗаступник директора з навчальної роботи Коледжу електронних приладів ІФНТУНГу, Кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії ІФНТУНГу

- Іван Васильович Малик

 

Народився 30 травня 1959 року  в селищі Чернелиця на Придністров’ї. Після закінчення Чернелицької середньої школи навчався в Київському державному педагогічному інституті ім. Горького, на даний час Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, на спеціальності “Історія, суспільствознавство, методика виховної роботи”.  Педагогічну діяльність розпочав у 1981 році в Чернелицькій середній школі на посаді вчителя.

Працює в коледжі з 1990 року на посаді заступника директора з виховної роботи, а з 1996 року -  заступника директора з навчальної роботи. В 2008 році завершив навчання в аспірантурі НПУ імені М.П.Драгоманова захистом кандидатської  дисертації здобувши наукове звання кандидата філософських наук. Автор монографії «Технократизм в освіті ХХ1 століття»(Вид-во НПУ імені М,П,Драгоманова,2008 рік), співавтор монографії з доктором філософських наук, професором В,П,Бехом «Технократизм у дискурсі проблем вищої школи»(Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова,2009 рік),автор п яти наукових статей.

Як організатор навчально-виховного процесу та науково-методичної роботи в коледжі, сповідує принципи загальнолюдської моралі та національних цінностей. Є одним із розробників галузевого стандарту підготовки молодших спеціалістів спеціальності “Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем». Забезпечує такі напрями роботи: менеджмент освітньої діяльності; планування та організація навчальної та методичної роботи в навчальному закладі; планування педагогічного навантаження викладачів, підбір педагогічних кадрів; підвищення кваліфікації викладачів і навчально-допоміжного персоналу; розробка і впровадження галузевих стандартів підготовки молодшого спеціаліста, інтегрованих навчальних планів; організація ліцензування і акредитація спеціальностей коледжу (з 1997 року проліцензовано дев ять спеціальностей, в тому числі три бакалаврські напрями підготовки); впровадження найновіших досягнень педагогічної науки в практику, поширення передового педагогічного досвіду.

Використовує можливості навчальних предметів  філософії,соціології для формування Людини ,Громадянина , Патріота. Як керівник і як педагог забезпечує єдність навчально-виховного процесу.

Переконаний, що в житті і своїй професії найважливіші функції освіти – це навчання і виховання у їх безперервній взаємодії. Результати освітньої діяльності – головний критерій істини її філософських засад, дієва система освіти – найважливіший засіб “покращення суспільства” /Джон Дьюї/, вирішення його найгостріших проблем. А педагогічну діяльність в цілому треба розглядати “як прикладну філософію” /Сергій Гессен /.


malanchykNEW

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

- Іван Дмитрович Маланчук

 

Маланчук Іван Дмитрович – заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії. У 1975 р. закінчив Київський технікум електронних приладів за спеціальністю “Виготовлення напівпровідникових приладів”.

У 1980 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Радіотехніка”, кваліфікація - радіоінженер.

У коледжі працює з 1989 р. на посадах завідувача лабораторії, спеціаліста І-ї категорії, а з вересня 1991 р. -  на посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи. Має досвід практичної роботи на базових підприємствах коледжу на посадах робітника, виробничного майстра, начальника цеху.

Спрямовує свої зусилля та мобілізує підлеглий персонал на створення сучасних навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, підтримує зв’язок із підприємствами області та регіону з питань організації практик та працевлаштування.

 

maskovuchЗаступник директора з виховної роботи

- Степан Михайлович Маскович

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності  Коледжу електронних приладів ІФНТУНГу, окрім підготовки висококваліфікованих спеціалістів, є формування всесторонньо розвинутої особистості.

Степан Михайлович Маскович координує дану роботу з 1999 року на посаді заступника директора з виховної роботи. В 1976 році Степан Михайлович закінчив навчання у Чернівецькому державному університеті за спеціальністю хімія та паралельно за спеціальністю керівник оркестру народних інструментів. З 1977 року по 1992 працював на АТ "Родон" на посадах від інженера-технолога до начальника бюро з впровадження нових технологічних процесів. Впровадив у виробництво 4 винаходи та понад 15 рацпропозицій. З 1992 р. працював на посаді викладача спецдисциплін в Івано-Франківському технікумі електронних приладів.

Основною метою виховання студентської молоді в коледжі вважає набуття ними соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, культури.

Враховуючи реалії сучасного життя, ранню орієнтацію молодого покоління на матеріальні потреби у різних їх формах, які створюють бар’єр на шляху громадянського та морального розвитку особистості, педагогічний колектив значну увагу приділяє громадянському та моральному вихованню студентів коледжу. Адже тільки в такий спосіб у студентів виховується почуття відповідальності за свої вчинки, розуміння переважаючої ролі у ієрархії суб’єктивних потреб людини морально-духовного багатства особистості.

Для ознайомлення з кращими представниками Прикарпаття організовано клуб цікавих зустрічей. Проводяться зустрічі з поетами, духовенством, видатними науковими діячами Прикарпаття (поет, професор С.Пушик, академік П. Климишин та інші).

Для кмітливих студентів організовано постійно діючий клуб ерудитів „Ерудит”, завдяки якому проводяться змагання як в межах відділень чи курсів, так і на першість коледжу.

Важливою ланкою виховання є тісна співпраця з батьками. Адже тільки спільними зусиллями батьків та педагогічного колективу можна застерегти молодих людей від здійснення необдуманих, легковажних вчинків.Одним із пріоритетних напрямків діяльності  Коледжу електронних приладів ІФНТУНГу, окрім підготовки висококваліфікованих спеціалістів, є формування всесторонньо розвинутої особистості.