Викладач сучасного навчального закладу повинен за будь-яких умов намагатися виконати свій обов’язок та професійну місію: розвиватися самому, тим самим забезпечувати можливості для розвитку своїх студентів. Саме це є основним у роботі викладачів циклової комісії української та зарубіжної культури, яку очолює Сенів Марія Володимирівна – викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, відмінник народної освіти УРСР, співавтор збірника тестів для вступних екзаменів з української мови у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

В основу циклової комісії покладена педагогічна діяльність викладачів, спрямована на удосконалення змісту навчання та виховання студентів.

Піклування про духовність суспільства взагалі й студентської молоді зокрема ніколи не було справою легкою. Загальнолюдські цінності – це такі внутрішньо особистісні установки, реалізація яких дає змогу формувати в людині людське. Проблема людини була і є актуальною завжди. А література – це і є людинознавство.

На заняттях з літератури викладачі-філологи постійно використовують різні інноваційні технології, створюють проблемні ситуації, розвивають пошукову діяльність студентів, формують особистість; навчають  студентів в прочитаному творі бачити життя, аналізувати вчинки героїв, бо література – це люди, їх доля, боротьба, духовність, місце в суспільстві.

Не меншу увагу приділяють і позааудиторним  заходам, які істотно доповнюють  навчальні заняття  з української, зарубіжної літератури і рідної  мови.

Щороку в коледжі  викладачами  циклової  комісії  української і  зарубіжної культури (Сенів М.В., Кельбас  Г.Б., Попович О.Ю., Попович Л.С. ) проводять Шевченківські вечори, свято рідної мови, вечори класичної музики та поезії, працює літературний гурток  “ Зав’язь “ при кабінеті української літератури, де займається творча молодь. Щорічно восени проводяться українські вечорниці, в грудні – вертеп, коляда.

Наші студенти талановиті, обдаровані, творчі. Вони неодноразово займали  призові місця  на обласному конкурсі читців серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а саме: Крот Ірина, Кубік Олександр, Савчук Надія, Красняк  Роман, Чемерис Андрій (викладачі Сенів М.В., Попович О.Ю.).

На конкурсі ім. Петра Яцика чотири роки поспіль займали призові місця Кріцак  Інна, Яворська  Інна ( викладач Рубич О.А.).

Викладачі Кельбас Г.Б., Сенів М.В., Попович О.Ю. постійно організовують екскурсії до Києва, в Нагуєвичі, до Львова, в Кам’янець – Подільський, Хотин, Криворівню, Ворохту, Яремчу з метою вивчення історії рідного краю, української минувшини.

Склад циклової (предметної) комісії Української та зарубіжної культури

Викладач

Предмет

Сенів Марія Володимирівна - голова

Українська мова (за професійним спрямуванням), українська мова, українська література

Кельбас Галина Борисівна

Зарубіжна література

Новосад Марія Гнатівна

Культурологія

Попович Оксана Юріївна

Українська мова (за професійним спрямуванням), українська мова, українська література.

Рубич  Ольга Антонівна

Українська мова (за професійним спрямуванням), українська мова

Черковський Роман Васильович

Культурологія, українська література, зарубіжна література

Боднар Любов Богданівна

Українська мова