Циклову комісію економічних дисциплін очолює Силкіна Галина Анатоліївна. В роботі педагога вважає найважливішим спілкування з молоддю та творчість навіть у такій, здається, сухій сфері як економіка. Викладач прагне зацікавити майбутніх спеціалістів у пошуку свого місця в діловому середовищі на прикладах розвитку відомих фірм та досягнень окремих підприємців як вітчизняних так і іноземних та донести студентам основи тих знань, що необхідні їм на початку розвитку економіста-особистості.

Склад циклової (предметної) комісії Економічних дисциплін

Викладач

Предмет

Силкіна Галина Анатоліївна – голова

Економіка і організація виробництва; економічна теорія, політична економія, економіка підприємств, основи бізнесу і підприємництва. Економіка планування і організація виробництва

Людкевич  Людмила Володимирівна

Політекономія, статистика, основи економічної теорії, економіка і організація виробництва

Кобрин Оксана Тарасівна

Основи менеджмента, основи маркетингу, страхування; економічна статистика, менеджмент та маркетинг

Мостова Світлана Василівна

Економіка та планування виробництва, планування і організація діяльності підприємств, основи аудиту, статистика

Сухоребська Оксана Ярославівна

Економіка підприємства, економічний аналіз, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, економіка праці в організації, економіка промисловості, основи підприємництва, економіка планування і організація виробництва, нормування праці

Остапчук Леся Петрівна

Податкова система

Крицька Світлана Володимирівна

Економіка галузі, бухгалтерський облік, фінанси підприємства, облік і аналіз ЗЕД, економічний аналіз

Гавриленко Галина Володимирівна

Фінанси

Колісник Леся Ярославівна

Бухгалтерський облік, контроль і ревізія, навчальна практика, технологічна переддипломна практика

Камінська Ірина Богданівна

Облік у бюджетних організаціях

Куйбіда Оксана Богданівна

Гроші та кредит, ціноутворення

Човган Світлана Степанівна

Облік у бюджетних організаціях