Склад циклової (предметної) комісії Математичних дисциплін

Викладач

Предмет

Федейко Ірина Мирославівна - голова

Вища математика, основи дискретної математики, теорія ймовірності і математична статистика, лінійна алгебра та аналітична геометрія

Батюк Володимира Михайлівна

Вища математика, теорія ймовірності і математична статистика

Воронцова Олександра Богданівна

Елементи вищої математики, вища математика; теорія ймовірності і математичної статистики

Гулька Степан Степанович

Вища математика; аналітична геометрія;обчислювальна математика; теорія ймовірності та математична статистика; обчислювальна математика.

Дворська Людмила Василівна

Вища математика; аналітична геометрія, математична логіка

Пиц Світлана Анатолівна

Теорія ймовірності та математична статистика; обчислювальна математика, вища математика, основи дискретної математики

Пліщук Марія Василівна

Вища математика, алгебра і початки аналізу, геометрія

Стражник Ольга Ярославівна

Вища математика; аналітична геометрія;обчислювальна математика; терія ймовірності та математична статистика; числові методи

Кучеренко Данило Іванович

Алгебра і початки аналізу, геометрія