struzhak_abramch_balabanukВ цикловій комісії програмування працюють висококваліфіковані і досвідчені викладачі, які дають студентам грунтовні знання з комп’ютерних дисциплін.

 

Стрижак Ірина Вікторівна – ветеран коледжу, спеціаліст вищої категорії, нагороджена почесною грамотою управління освіти Івано-Франківської ОДА, викладач дисциплін «Основи баз даних та знань», «Системи управління базами даних» та «Проектування автоматизованих інформаційних систем». Студентські курсові роботи, виконані під її керівництвом  неодноразово були представлені на виставці технічної творчості ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

 

Балабаник Оксана Костянтинівна працює в Коледжі електронних приладів з 1995 року викладачем таких дисциплін: “Операційні системи”, “Математичне програмування”. Підготувала електронний варіант методичного забезпечення дисциплін та рекомендації для виконання курсового проекту з основ алгоритмічних мов і програмування. Оксана Костянтинівна – викладач вищої категорії, принципова, вимоглива, доброзичлива.

 

Абрамченко Ірина Володимирівна закінчила Харківський авіаційний інститут за спеціальністю інженер-системотехнік. З 2000 року в коледжі викладає інформатику, інформаційні системи обліку, системи автоматизованої обробки економічної діяльності підприємств, впровадила в начальний процес програму 1С:Бухгалтерія і успішно навчає студентів опановувати її.orel

Орел Михайло Андрійович – викладач вищої категорії, за значні досягнення у підготовці висококваліфікованого молодшого спеціаліста-програміста нагороджений почесною грамотою управління освіти Івано-Франківської ОДА. За результатами анкетування студентів Михайло Андрійович  був першим за рейтингом як майстер своєї справи, професіонал. Орел М.А. – автор пакету методичного забезпечення до дисципліни «Алгоритмічні мови та програмування».
 
 
 
 
 

 

 

 

Склад циклової (предметної) комісії Програмування

Викладач

Предмет

Балабаник Оксана Костянтинівна – голова

Математичні методи дослідження операцій, технологічна практика; алгоритмічні мови і програмування; навчальна практика (Програмування мовою СІ); навчальна практика (Програмування мовою Паскаль); програмування та алгоритмічні мови; персональні комп'ютери та основи програмування; інформатика та комп'ютерна техніка, інформатика.

Волошин Ольга Ярославівна

Інформатика та КТ; навчальна практика; WEB-технології; розробка WEB-застосувань

Гнатюк Світлана Олексіївна

Теорія алгоритмів і структури даних; автоматизовані системи обробки інформації; фізика оптичного зв’язку.

Володка Юлія Ігорівна

Автоматизовані системи обробки інформації, офісне програмне забезпечення, практика на здобуття робітничої професії

Копей Ірина Богданівна

Автоматизовані системи обробки інформації, офісне програмне забезпечення, практика на здобуття робітничої професії

Левицький Ігор Володимирович

Автоматизовані системи обробки інформації ,офісне програмне забезпечення ,практика на здобуття робітничої професії, технологія програмування та створення програмних продуктів, навчальна практика ,проектування АІС .

Орел Михайло Андрійович

Алгоритмічні мови та програмування, основи програмування та алгоритмічні мови, комп’ютерна практика

Розметанюк Оксана Тарасівна

Інструментальні засоби візуального проектування, об’єктно-орієнтоване програмування

Семеген Юрій Володимирович

Операційні системи: персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж; методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій, комп’ютерні мережі

Хмелюк  Руслан Вя’чеславович

Технологія програмування та створення програмних продуктів, навчальна практика

Стрижак Ірина Вікторівна

Система управління базами даних, системи баз даних та знань, проектування АІС, навчальна практика