kogyt

Значну роль в професійній підготовці спеціалістів в коледжі відіграють суспільно-гуманітарні дисципліни, в засвоєнні яких провідна роль належить викладачам історії України, всесвітньої історії, філософії, соціології, психології, політичної економії, культурології і правознавства, об’єднаних в циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін.

Колектив циклової комісії - сплав досвіду, зрілості і молодечого ентузіазму. Плідно передають свій практичний педагогічний досвід молодим викладачі старшого покоління Когут О.О., Малик І.В., Геник С.С., переймаючи нове, прогресивне, актуальне від молодих педагогів.

Поєднання досвіду, зрілості і молодечого натхнення дає змогу використовувати різноманітні форми і методи навчання, вдосконалювати педагогічну  майстерність.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали і переконання.

Очолює циклову комісію викладач вищої категорії Когут Орест Олексійович. Закінчивши в 1970 році філософський факультет Київського університету, він з 1970 по 1976 рік викладав філософію та інші філософські дисципліни в Івано-Франківському інституті нафти і газу та педінституті. З 1978 по 1999 рік очолював службу соціально-психологічних досліджень на ВАТ “Родон”, одночасно викладаючи філософію і соціологію в ІФІНГу та Коледжі електронних приладів. З 2004р. повністю перейшов на викладацьку роботу в коледж, де викладає філософію і соціологію.

Велику увагу він приділяє науково-методичній роботі. Є співавтором колективної монографії з питань виховання людини, співавтором розробки з методики проведення конкретних соціологічних досліджень, а також ряду публікацій у збірниках науково-практичних конференцій.

Склад циклової (предметної) комісії Соціально-гуманітарних дисциплін

Викладач

Предмет

Когут Орест Олексійович – голова

Соціологія; філософія (філософія, логіка, етика та естетика, релігієзнавство)

Боднарчук Олег Васильович

Історія України, всесвітня історія

Геник Степан Степанович

Правознавство

Голобін Володимир Михайлович

Історія України

Кучеренко Євгенія Петрівна

Історія України

Людкевич  Людмила Володимирівна

Соціологія

Луцан Олена Миколаївна

Історія України, всесвітня історія

Матвіїв Христина Михайлівна

Психологія (основи психології та педагогіки)

Малик Іван Васильович

Соціологія; філософія (філософія, логіка, етика та естетика, релігієзнавство)

Риндич  Роман Ярославович

Історія України, всесвітня історія