bidasjyk Бідасюк Михайло Адольфович – голова циклової комісії комп’ютеризованих систем, у 1980 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю автоматизація хіміко-технологічних процесів. Після закінчення працював у Закарпатському лінійному управлінні магістральних газопроводів п/о "Прикарпаттрансгаз", інженер КВПіА, інженер групи. З 1988 року інженер-конструктор в спеціалізованому конструкторському бюро "Надра", за сумісництвом працював викладачем у вечірньому технікумі електронних приладів. Зараз викладає дисципліни "Основи схемотехніки" "Мікропроцесорні системи", "Обчислювальна техніка", "Комп'ютерні мережі", "Текстові редактори", "Табличні процесори", "Програмне забезпечення робототехнічних систем", "Комп’ютерна схемотехніка». Розробив курс лекцій з дисциплін, цикл лабораторних робіт, методичні вказівки для виконання курсових та дипломних проектів. Працює творчо, активно впроваджує в навчальний процес інноваційні технології, постійно ділиться досвідом з молодими спеціалістами.

 

Склад циклової (предметної) комісії Комп'ютеризованих систем

Викладач

Предмет

Бідасюк Михайло Адольфович - голова

Мікропроцесорні системи; комп’ютерна схемотехніка; програмне забезпечення РТС; електроніка і мікросхемотехніка, основи схемотехніки.

Бігун Оксана Богданівна

Технічні засоби РТС

Козак Петро Дмитрович

Архітектура ЕОМ, комп’ютерні мережі, архітектура комп’ютера

Лисканич Михайло Васильович

Технічна механіка

Кобець Михайло Анатолійович

Мікропроцесорні системи, програмне забезпечення РТС, технічні засоби РТС і експлуатація ТЗ РТС

Назамай Борис Сергійович

Основи схемотехніки; електроніка і мікросхемотехніка

Соловчук Галина Василівна

Системне програмування, програмування мовою Асемблер, системне ПЗ і операційні системи, операційні системи та системна програмування

Струмінська Ольга Ярославівна

Комп’ютерні мережі, системи передавання даних, навчальна практика

Фурикевич Орест Михайлович

Технічна механіка, стандартизація, технічні засоби РТС, основи стандартизації, інженерна та комп’ютерна графіка