Коледж електронних приладів

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 готує молодших спеціалістів зі спеціальностей:

(провадження освітньої діяльності у Коледжі електронних приладів

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України

від 15.05.2017 року №93-Л «Про переоформлення ліцензії» та переоформлена ліцензія, у електронному вигляді, щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

 

Денна форма навчання

Назва спеціальності

Термін навчання на базі

9 класів

11 класів

Фінанси, банківська справа та страхування

2 р. 10 м.

1 р. 10 м.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2 р. 10 м.

1 р. 10 м.

Інженерія програмного забезпечення

3 р. 10 м.

2 р. 10 м.

Комп’ютерна інженерія

3 р. 10 м.

2 р. 10 м.

Прикладна механіка

3 р. 10 м.

2 р. 10 м.

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

3 р. 10 м.

2 р. 10 м.

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

3 р. 10 м.

2 р. 10 м.

Електроніка

3 р. 10 м.

2 р. 10 м.

Телекомунікації та радіотехніка

3 р. 10 м.

2 р. 10 м.