ВІДДІЛЕННЯ

"Бакалаврської підготовки та програмування"

gnatjyk Завідувач відділенням "Бакалаврської підготовки та програмування"

- Світлана Олексіївна Гнатюк

 

Після закінчення Чернівецького державного ордена Трудового Червоного Прапора  університету (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича) у 1983 році, працювала на заводі “Позитрон” в м. Івано – Франківську на  посаді  інженера – оптика  у відділі метрології. У зв’язку з кадровою необхідністю у 1991 році Гнатюк С.О. перейшла працювати в Івано – Франківський технікум електронних приладів на посаду викладача спец предметів. Досвід роботи отриманий на виробництві, сприяв розробці  циклу лекцій та лабораторно – практичного практикуму з “ Метрології та вимірювальної техніки”.

Як творча натура, Гнатюк С.О. зацікавилася можливостями та роботою персональних ЕОМ. Виявивши особисте бажання та отримавши підтримку керівництва коледжу, Світлана Олексіївна після закінчення у 2001році ІФТУНГу, здобула другу спеціальність інженера – програміста, яка відкрила нові можливості для реалізації творчих пошуків та задумів. Поєднавши педагогічний та виробничий досвід, здійснила розробку циклу практичних робіт з комп’ютерного практикуму, підготувала методичне забезпечення предмета “Технологія автоматизованої обробки інформації”.

У 2001 році Гнатюк С.О. очолює випускну циклову комісію “Програмування”. За цей час нею підготовлено більше 150 спеціалістів в галузі “Інформатика та обчислювальна техніка”. Зусиллями комісії проведено акредитацію спеціальності “Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”. У 2002 році в коледжі створено заочне відділення,  керувати яким дирекція довірила Гнатюк С.О. Починали зі спеціальностей: “Бухгалтерський облік”, “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”. Зараз очолює відділення  бакалаврської підготовки та програмування .. Організація та розширення відділення вимагають проявлення творчого підходу та наполегливості у вивченні нормативної бази, плануванні роботи, співпраці з викладачами, у проведенні контрольних заходів. Для Світлани Олексіївни життя – це вічний пошук, творчість і новизна.


Циклові комісії, закріплені за відділенням "Бакалаврської підготовки та програмування":

Академічні групи, закріплені за відділенням "Бакалаврської підготовки та програмування":

  • ПМ 21, ПМ 22, ПМ 31, ПМ 32, ПМ 41, ПМ 42 – спеціальності  “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем"
  • СІб-07, СІб-08,СІб-09 – спеціальності “Системна інженерія”
  • ЕЛб-07, ЕЛб-08 – спеціальності “Електронні пристрої та системи”
  • ТКб-07, ТКб-08 - спеціальності  “Телекомунікації”