ВІДДІЛЕННЯ

«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ»

tkЗавідувач відділенням "Телекомунікацій та комп'ютерної інженерії"
- Володимир Степанович Батюк

Батюк В.С., випускник Львівського політехнічного інституту, інженер електронної техніки, працює в коледжі 14 років на посаді завідувача відділення.

На відділенні навчаються студенти за спеціальностями «Монтаж, технічне обслуговування та ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення», «Обслуговування комп’ютерних, інтелектуальних систем та мереж».

Створено лабораторії теорії електричних і магнітних кіл, метрології та електрорадіовимірювань, радіопередавальних, радіоприймальних пристроїв, систем зв’язку, електроніки та мікросхемотехніки, теорії електрозв’язку, розповсюдження радіохвиль та антенно-фідерні пристрої.
Викладачі відділення:

Дворський В.М., Максимців Б.Я., Батюк В.С., Варварук М.Р., Сокирко В.І., Береговський  В.В. систематично працюють над удосконаленням професійного рівня впроваджують інноваційні технології навчання, знайомлять студентів з найновішими досягненнями в розвитку електроніки, систем зв’язку. Розроблено підручники та методичні матеріали в електронному варіанті з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін.

Для забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів викладачами розроблені комплекси навчально-методичного забезпечення з усіх предметів, електронний варіант конспектів лекцій з таких предметів: “Радіоприймальні пристрої” – викладач Дворський В.М., “Радіо передавальні пристрої”, “Звукове і телевізійне мовлення” – викладач Сокирко В.І. Викладачами розроблені методичні вказівки для проведення лабораторних робіт, для курсового проектування з предмета “Обладнання конкретних підприємств”- викладач Дворський В.М. У даний час проводяться роботи з організації проведення лабораторних робіт на персональних комп’ютерах з використанням програм Electronics Workbench і PCAD.

Фурикевич Орест Михайлович – фахівець високого рівня професіоналізму, загальної професійної культури. Його трудовий стаж в коледжі складає 16 років. Як викладач інженерної  графіки і технічної механіки успішно працює над конструюванням з використанням комп’ютерної програми AutoCAD та графічного пакету КОМПАС-3D, підготував методичний посібник "Схеми" для студентів. Результативність його праці висока. Студенти, яких навчає Фурикевич О.М., успішно продовжують навчання у вищих закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Пітчук Любов Василівна – викладач інженерної та комп’ютерної графіки. Студенти під керівництвом Пітчук Л.В. успішно працюють з програмними пакетами CorelDRAW, Photoshop. Їхні роботи забезпечили аудиторії коледжу наочними матеріалами. Любов Василівна є автором та співавтором навчально-методичних посібників.

З метою покращення якості дипломного проектування керівниками дипломних проектів залучають кращих спеціалістів з підприємств області і міста.

Гордістю відділення є випускники, які працюють на підприємствах зв’язку, радіомовлення та телебачення, а також на підприємствах, що проводять технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв, у різних галузях народного господарства нашого міста, зокрема, на підприємствах АТ «Родон», Укртелекому, ВО «Карпати», «Оптима телеком».
Циклові комісії, закріплені за відділенням "Телекомунікацій та комп'ютерної інженерії":

Академічні групи, закріплені за відділенням "Телекомунікацій та комп'ютерної інженерії":
  • ТК 21, ТК 22, ТК 31, ТК 41 – спеціальності “Монтаж, технічне обслуговування та ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення”
  • КІ 21, КІ 31, КІ 41- спеціальності ”Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж”