Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2018 році