До заяви вступники подають наступні документи:

– копію документа державного зразка про освіту (свідоцтво, атестат, диплом) та додаток до нього;

– копії сертифікатів ЗНО (для вступників на базі 11 кл.);

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (свідоцтво про народження або паспорт);

         – медична довідка за формою 086-о (із зазначенням групи здоров’я)

4кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

– копія військового квитка / приписного свідоцтва (для вступників на базі 11 кл. / здобутого ОКР);

– 2 конверти з марками по Україні;

– папка із зав’язками;

          інші документи або їх копії, що дають право на  спеціальні умовами зарахування.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Вартість одного року навчання для вступників 2017 року складає: 8450 грн. (денна форма), 4740 грн. (заочна форма)