Правила прийому до Коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в 2017 році

Положення про приймальну комісію в 2017 році

Положення про проведення співбесід з вступниками

Положення про апеляційну комісію

Положення про порядок проведення тестувань

 

 

 

Зразок екзаменаційного білету та талону відповідей до комплексного вступного випробування з української мови та математики, затвердженого на засіданні педагогічної ради Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ протокол №4/17 від 08.06.2017 р.

Тестове завдання

Талон відповіді