Графіки навчального процесу 2021/2022 навчальний рік

         З підготовки молодшого спеціаліста

         З підготовки фахового молодшого бакалавра

    Освітньо-професійні програми

 - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (молодший спеціаліст)

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (фаховий молодший бакалавр)

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (молодший спеціаліст)

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (фаховий молодший бакалавр)

 121«Інженерія програмного забезпечення» (молодший спеціаліст)

 121 «Інженерія програмного забезпечення» (фаховий молодший бакалавр)

 123 «Комп’ютерна інженерія» (молодший спеціаліст)

 123 «Комп’ютерна інженерія» (фаховий молодший бакалавр)

 - 131 «Прикладна механіка» (молодший спеціаліст) 

 131 «Прикладна механіка» (фаховий молодший бакалавр)

 - 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (молодший спеціаліст)

 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»: 

       -  «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (фаховий молодший бакалавр)

       -  «Комп'ютерно-інтегровані технології та прикладне програмування» (фаховий молодший бакалавр)

 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (молодший спеціаліст) 

 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (фаховий молодший бакалавр)

 171 «Електроніка» (молодший спеціаліст) 

 171 «Електроніка» (фаховий молодший бакалавр)

 - 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (молодший спеціаліст)

 172 «Телекомунікації та радіотехніка»:

           - «Телекомунікації та радіотехніка» (фаховий молодший бакалавр)

           - «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем та Інтернету речей» (фаховий молодший бакалавр)

 

 Положення про організацію та проведення практики в Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Положення про чергування викладачів та адміністрації в Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у ФКЕП ІФНТУНГ

 Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни

  Бланк звіту-аналізу навчально-методичної роботи (завантажити *.doc)

Вимоги до оформлення ККР (завантажити *.pdf)

Зразки схем оформлення методичних матеріалів (завантажити *.rar)

Зразок оформлення екзаменаційного білету (завантажити *.doc)

Інструкція з ведення навчального журналу та оцінювання навчальних досягнень студентів

Загальні вимоги до офрмлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури

Положення про атестацію лабораторій, майстерень, кабінетів

Атестаційний лист кабінету

Атестаційний лист лабораторії

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення (лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018)

Зразок робочої програми навчальної дисципліни

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ - 2014 рік   Завантажити (*rar)